KÜPSISED

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolev UAB GENBA PHARMA privaatsuspoliitika (edaspidi – Poliitika) reguleerib Teie isikuandmete töötlemise peamisi põhimõtteid ja reegleid, kui Te külastate veebilehte www.genbapharma.lt (edaspidi – Veebileht).

1.2. See poliitika:
1.2.1. on ette nähtud Teie isikuandmete kaitsmiseks ebaseadusliku kasutamise eest;
1.2.2. määratleb Teie isikuandmete töötleja kohustused;
1.2.3. selgitab, kuidas ja millistel eesmärkidel kogutakse, kasutatakse ja säilitatakse (töödeldakse) Veebilehel Teie isikuandmeid;

1.3. Selles poliitikas kasutatavad mõisted:
1.3.1. Vastutav töötleja – UAB GENBA PHARMA (ettevõtte kood 111743878, asukoha aadress Alšėnų g. 2A, Kaunas, e-post: info@genbapharma.lt.

1.4 Teie isikuandmete töötlemisel järgime Leedu Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seadust, Leedu Vabariigi elektroonilise side seadust, muid seadusi ja õigusakte, mis reguleerivad isikuandmete töötlemist ja kaitset, vastavust ja nõuetekohast rakendamist, sealhulgas 27. aprilli 2016 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2016/679 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (edaspidi Andmekaitse üldmäärus).

3.1. Veebilehe nõuetekohaseks toimimiseks salvestatakse mõnikord teie seadmesse väikseid andmefaile, mida nimetatakse küpsisteks (ingl.keeles cookies). Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab teie arvutisse või mobiiliseadmesse selle külastamisel. Selle tulemusena võib veebileht teatud aja jooksul teie toiminguid ja valikuid „meeles hoida” ning te ei pea neid iga kord veebilehte külastades või selle erinevaid lehti sirvides uuesti sisestama.

3.2. Sellel veebilehel kasutatakse järgmisi küpsiseid:

Küpsise nimetusAndmete töötlemise eesmärkLoomise hetkKehtivusaegKogutavad andmed Kogutud andmeid säilitatakse
_gaKogutakse tarbijate eristamiseksPrivaatsuspoliitikaga nõustumisel2 aastatAinulaadne identifikaatorGoogle Analytics
_gatKasutatakse reklaamifunktsioonide sisse lülitamiseksPrivaatsuspoliitikaga nõustumisel10 minAinulaadne identifikaatorGoogle Analytics
_gidKogutakse tarbijate eristamiseksPrivaatsuspoliitikaga nõustumisel24 kuudAinulaadne identifikaatorGoogle Analytics
cookie-agreed Kasutatakse nõusolekuseisundi hoidmiseksPrivaatsuspoliitikaga nõustumisel100 päevaAinulaadne identifikaatorVeebilehel

3.3. Veebileht kasutab küpsiseid, et koguda teavet Teie IP-aadressi ja sirvimise kohta, näiteks Teie külastatud veebilehtede või igal veebilehel veedetud aja kohta. See võimaldab veebilehel Teie süsteemi ja seadeid meelde jätta. Teised küpsised võimaldavad Andmetöötlejal jälgida veebilehe külastamisi ja kasutajate toiminguid veebilehel – Vastutav töötleja kasutab neid andmeid külastajate käitumise analüüsimiseks ning selleks, et parandada veebilehe külastamise kogemust. Küpsised salvestatakse Teie seadmesse, kui külastate meie veebilehte. Tuleb märkida, et kui lülitate oma brauseris küpsised välja, siis pruugi mõned veebilehe funktsioonid osaliselt või täielikult toimida. Küpsiste kasutamise õiguslikuks aluseks on Vastutava töötleja õigustatud huvi tagada internetilehe tehniline toimimine. Kui küpsiseid kasutatakse Teie eelistuste meeldejätmiseks ja statistika kogumiseks, on küpsiste kasutamise õiguslikuks aluseks Teie nõusolek.

3.4. Juurdepääsu Vastutava töötleja külastajate statistilistele andmetele omavad Vastutava töötleja töötajad, kes vastutavad nende andmete analüüsimise ja veebilehe täiustamise eest. Samuti võivad juurdepääsu tehnilistele kirjetele omada Vastutava töötleja partnerid, kes pakuvad Vastutavale töötlejale veebilehe sisuhaldustööriistu või Vastutava töötleja veebilehe hostimisteenust (ingl.keeles hosting).

3.5. Saate kustutada kõik oma seadmes juba olevad küpsised; lisaks saate enamikus brauserites teha seadistuse, et need keelaks küpsiste salvestamise. Kui Te seda teete, siis tuleb Teil iga kord veebilehe külastamisel sisestada oma soovitavad seaded käsitsi. Samuti ei pruugi mõned teenused ja funktsioonid toimida. Te saate soovi korral neid igal ajal hallata ja/või kustutada. Enamikus brauserites saate seadistada, et küpsiseid ei salvestataks.

3.6. Küpsiste kasutamist saate kontrollida muutes oma brauseri seadeid või muul viisil.