Prekių grąžinimas

1.PREKIŲ GRĄŽINIMAS

1.1.Parduotų prekių trūkumai šalinami, kokybiškos prekės keičiamos / grąžinamos, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis 2014 m. liepos 22 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu ir kitais galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
1.2.Tinkamos kokybės maisto papildai nekeičiami ir negrąžinami, nebent Pardavėjas nusprendžia kitaip. Supakuotos tinkamos kokybės prekės, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, taip pat gali būti keičiamos ir grąžinamos tik Pardavėjui sutikus.
1.3.Grąžinamos tik kokybiškos prekės, kurios atitinka šias sąlygas:
1.3.1.Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė),
1.3.2.Prekė turi būti nesugadinta, nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė),
1.3.3.Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokia buvo gauta Pirkėjo,
1.3.4.Prekės galiojimo terminas nėra pasibaigęs,
1.3.5.Dėl netinkamų laikymo sąlygų iki prekės perdavimo Pirkėjui nėra pakitusi prekės konsistencija ar kitos esminės ypatybės,
1.3.6.Grąžinant prekę būtina pateikti jos užpildytą grąžinimo dokumentą el.paštu uzsakymai@genbapharma.lt .
1.4.Pasinaudojus Prekių grąžinimo teise, išlaidas už Prekių grąžinimą apmoka Pirkėjas.
1.5.Grąžindamas prekes, Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų turi informuoti Pardavėją apie grąžinimas prekes, jo elektroninio pašto adresu uzsakymai@genbapharma.lt, užpildydamas grąžinimo dokumentą. (PREKIŲ GRĄŽINIMO FORMA)
1.6.Ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo pranešimo apie grąžinimą pateikimo Pardavėjui dienos Pirkėjas turi išsiųsti kurjeriu Pardavėjui. Prekes galima grąžinti kurjeriu šiuo adresu: UAB Genba Pharma, adresu Veiverių 150, LT-46391, Kaunas.
1.7. Prekės pakeičiamos arba už jas sumokėti pinigai Pirkėjui į jo nurodytą banko sąskaitą grąžinami ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo prekės grąžinimo dienos.
1.8. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtų sumų tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba, kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui.
1.9. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas ar keičiamas Prekes, jei nustatoma, kad Prekės pažeistos, nuimtos ir/arba pažeistos etiketės, nuplėšta apsauginė plėvelė, sugadinta pakuotė ir kt. ir/ arba Prekės buvo naudojamos.