Tvarumo politika


UAB „Genba Pharma“ savo įmonės veiklą grindžia Tvarumo politika, kurios tikslas būti geriausiu tvariu partneriu savo klientams, partneriams ir kolegoms.
Tvarumo politiką įgyvendiname laikydamiesi nuolatinio įmonės veiklos gerinimu bei darniu augimu. Įmonės kasdieninėje veikloje užtikrinamas organizacijos veiksmingumas, darbo sauga, mažinamas mūsų veiklos poveikis aplinkai, diegiant ir naudojant inovatyvius darbo metodus.

SOCIALINĖ ATSAKOMYBĖ, PERSONALAS
Esame socialiai atsakinga įmonė, bendradarbiaujame su šalies socialinėmis organizacijoms, remiame darbuotojų ir parnerių socialines iniciatyvas bei savanorystes. Kasdieniniai santykiai su įmonės darbuotojais grindžiami pagarba, dialogu ir bendradarbiavimu dirbant saugioje ir jaukioje aplinkoje.
Siekiame, kad įmonė ir kiekvienas darbuotojas būtų vertinami kaip rinkos profesionalai, išpildantys aukščiausius profesinius etiketo ir bendradarbiavimo lūkesčius.

ATVIRUMAS IR SKAIDRUMAS
Verslo veikloje remiamės aukštais moralės principais: sąžiningumu, atsakingumu ir pasitikėjimu. Esame atviri, skatiname skaidrumą ir sąžiningą bendradarbiavimą bei konkurenciją.

ĮMONĖS PROCESŲ TAIKYMAS
Įmonės veikloje nustatome reikšmingus veiksnius gamtai ir įsipareigojame juos mažinti. Diegiame priemones ir atliekame veiksmus, kurie užtikrintų saugią ir sveiką aplinką. Naudojame elektroninių dokumentų valdymo sistemą, skatiname partnerius ir klientus naudotis elektroniniais dokumentais siekiant išsaugoti medžius. Prekių ir paslaugų kokybė svarbi mūsų veiklos dalis kurianti pridėtinę vertę mūsų klientams, partneriams ir kolegoms.