Žarnyno išvalymui CitraFleet, 2 paketėliai

TitulinisProduktai

1.VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

CitraFleet 0,01 g/3,5 g/10,97 g milteliai geriamajam tirpalui paketėlyje

2.KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekviename paketėlyje (15,08 g) yra šių veikliųjų medžiagų:
Natrio pikosulfatas 10,0 mg
Lengvasis magnio oksidas 3,5 g
Citrinų rūgštis 10,97 g
Pagalbinės medžiagos, kurių poveikis žinomas: kiekviename paketėlyje taip pat yra 5 mmol (arba 195 mg) kalio ir natrio (žr. 4.4 skyrių).
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3.FARMACINĖ FORMA

Milteliai geriamajam tirpalui paketėlyje.
Balti citrinos skonio kristaliniai milteliai.

4.KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos
Skirtas žarnynui išvalyti prieš bet kokias diagnostines procedūras, reikalaujančias švarios žarnos, pvz., kolonoskopiją arba rentgeno tyrimą.
CitraFleet skirtas 18 metų ir vyresniems suaugusiesiems (įskaitant senyvus pacientus).

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas
Dozavimas
18 metų ir vyresni suaugusieji (įskaitant senyvus pacientus).
Gali būti skiriamas vienas iš šių gydymo būdų:
• Paprastai skiriamas vienas paketėlis vakare prieš procedūrą ir antras paketėlis procedūros dieną iš ryto.
• Abu paketėliai popietę ir vakare prieš procedūrą. Ši tvarka labiau tinka tada, kai procedūra atliekama anksti ryte.
• Abu paketėliai vartojami procedūros dieną iš ryto. Ši tvarka tinka tik tada, kai procedūra planuojama popietę ar vakare.
Prieš vartojant antrą paketėlį turi praeiti ne mažiau kaip 5 valandos.

Vaistinio preparato paruošimo prieš vartojimą nurodymai pateikiami 6.6 skyriuje.
Dieną prieš procedūrą rekomenduojama laikytis dietos, vartojant mažai kietųjų medžiagų arba tik skaidrius skysčius. Nuo gydymo kurso pradžios iki procedūros pabaigos negalima valgyti kieto maisto.

Kadangi, norint pasiekti norimą poveikį, reikia palaikyti preparato osmoliariškumą, kiekvieną paketėlį reikia ištirpinti puodelyje vandens. Preparato negalima dar labiau skiesti geriant skysčius iš karto po kiekvieno paketėlio turinio suvartojimo.
Praėjus dešimčiai minučių po kiekvieno paruošto paketėlio suvartojimo, rekomenduojama suvartoti maždaug 1,5–2 litrus įvairių skaidrių skysčių, kas valandą išgeriant maždaug po 250–400 ml. Rekomenduojama valgyti skaidrias sriubas ir (arba) vartoti subalansuotus elektrolitų tirpalus. Patartina negerti vien skaidraus ar demineralizuoto vandens.

Vartojimo metodas

Vartojimo būdas: vartoti per burną.

Vaistinio preparato paruošimo prieš vartojimą nurodymai pateikiami 6.6 skyriuje.
Dieną prieš procedūrą rekomenduojama laikytis dietos, vartojant mažai kietųjų medžiagų arba tik skaidrius skysčius. Nuo gydymo kurso pradžios iki procedūros pabaigos negalima valgyti kieto maisto.

Kadangi, norint pasiekti norimą poveikį, reikia palaikyti preparato osmoliariškumą, kiekvieną paketėlį reikia ištirpinti puodelyje vandens. Preparato negalima dar labiau skiesti geriant skysčius iš karto po kiekvieno paketėlio turinio suvartojimo.
Praėjus dešimčiai minučių po kiekvieno paruošto paketėlio suvartojimo, rekomenduojama suvartoti maždaug 1,5–2 litrus įvairių skaidrių skysčių, kas valandą išgeriant maždaug po 250–400 ml. Rekomenduojama valgyti skaidrias sriubas ir (arba) vartoti subalansuotus elektrolitų tirpalus. Patartina negerti vien skaidraus ar demineralizuoto vandens.
Prieš procedūrą (paprastai mažiausiai 2 valandas) pacientas turi būti nieko nevalgęs, atsižvelgiant į anestezijos reikalavimus.

4.3 Kontraindikacijos
Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai, stazinis širdies nepakankamumas, sunki dehidratacija, hipermagnezemija, skrandžio turinio sulaikymas, virškinimo trakto išopėjimas, toksinis kolitas, toksinis storosios žarnos išsiplėtimas, žarnų nepraeinamumas, pykinimas ir vėmimas, ascitas, ūminės chirurginės pilvo ligos, pvz., ūminis apendicitas ir žinoma arba įtariama virškinimo trakto obstrukcija arba perforacija.
Negalima skirti pacientams sergantiems rabdomiolize, nes vidurius laisvinantys vaistiniai preparatai gali sukelti rabdomiolizę ir pabloginti būklę.
Negalima skirti pacientams, sergantiems aktyvia uždegimine žarnyno liga, pvz., Krono liga, opiniu kolitu.
Pacientų su smarkiai sutrikusia inkstų funkcija atveju gali pasireikšti magnio kaupimasis plazmoje. Tokiais atvejais turėtų būti naudojamas kitas preparatas.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

CitraFleet negalima vartoti kaip įprasto vidurius laisvinančio vaistinio preparato.
Retais atvejais CitraFleet gali sukelti sunkius ir galimai mirtinus elektrolitų ar inkstų funkcijos sutrikimus silpniems ar nusilpusiems pacientams. Todėl, prieš pradedant gydyti šiai rizikos grupei priklausančius pacientus, reikia atidžiai įvertinti CitraFleet naudos ir rizikos santykį.
Skiriant CitraFleet bet kuriam pacientui, privaloma atkreipti dėmesį į žinomas kontraindikacijas ir pakankamos hidratacijos svarbą, o rizikos grupei priklausančių pacientų atveju (kaip apibūdinta toliau) – itin svarbu nustatyti pradinį elektrolitų kiekį ir elektrolitų kiekį po gydymo.
Gydant senyvus ir nusilpusius pacientus bei pacientus, kuriems gresia hipokalemija ar hiponatremija, jiems reikėtų skirti ypatingą dėmesį.
Pacientai, kuriems nustatytas vandens ir (arba) elektrolitų pusiausvyros sutrikimas arba kurie vartoja vaistinius preparatus, galinčius paveikti vandens ir (arba) elektrolitų pusiausvyrą, pvz., diuretikus, kortikosteroidus, ličio preparatus (žr. 4.5 skyrių), CitraFleet turėtų vartoti atsargiai.
Atsargumo taip pat reikėtų laikytis skiriant vaistinį preparatą pacientams, kuriems buvo neseniai atlikta virškinimo trakto operacija, kurių inkstų funkcija yra sutrikusi, kuriems pasireiškia lengva arba vidutinio sunkumo dehidratacija, hipotenzija arba kurie serga širdies liga.
Žarnyno valymasis neturi trukti ilgiau kaip 24 valandas, nes, jam užtrukus ilgiau, gali padidėti vandens ir elektrolitų pusiausvyros sutrikimo rizika.
Viduriavimas dėl CitraFleet išmatų šalinimo poveikio gali sukelti skysčių ir elektrolitų netekimą, hipovolemiją ir hipotenziją. Be to, vazovagalinį refleksą gali sukelti pilvo dirgikliai, pvz., skausmas, dėl kurio gali sumažėti kraujospūdis ir pacientas gali prarasti sąmonę. Reikia vartoti pakankamai skaidrių skysčių, žr. 4.2 skyrių.
CitraFleet gali pakeisti reguliariai vartojamų geriamųjų vaistinių preparatų pasisavinimą ir turi būti vartojamas atsargiai, pvz., gauta pavienių pranešimų apie priepuolius patyrusius pacientus, kurie vartojo vaistinius preparatus nuo epilepsijos ir prieš tai jų epilepsija buvo kontroliuojama (žr. 4.5 ir 4.8 skyrius).
Šio vaistinio preparato paketėlyje yra 5 mmol (arba 195 mg) kalio. Būtina atsižvelgti, jei sutrikusi inkstų funkcija arba kontroliuojamas kalio kiekis maiste.
Šio vaistinio preparato paketėlyje yra mažiau kaip 1 mmol (23 mg) natrio, t. y. jis beveik neturi reikšmės.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokio pobūdžio sąveika
Vidurius laisvinantis CitraFleet pagreitina virškinimo trakto veikimą. Todėl gydymo laikotarpiu vartojamų kitų geriamųjų vaistinių preparatų (pvz., vaistinių preparatų nuo epilepsijos, kontraceptikų, vaistinių preparatų nuo diabeto, antibiotikų) pasisavinimas gali keistis (žr. 4.4 skyrių). Tetraciklino ir fluorochinolonų grupės antibiotikus bei pencilaminą reikia vartoti likus ne mažiau kaip 2 valandoms iki CitraFleet vartojimo ir praėjus ne mažiau kaip 6 valandoms po jo, siekiant išvengti magnio cheliacijos.
CitraFleet veiksmingumą mažina vidurius laisvinantys vaistiniai preparatai su išmatų turinį formuojančiomis medžiagomis.
Atsargumo reikėtų laikytis skiriant vaistinį preparatą pacientams, kurie jau vartoja vaistinius preparatus, galinčius sukelti hipokalemiją (pvz., diuretikus ar kortikosteroidus, arba vaistinius preparatus, kurie kelia ypač didelę hipokalemijos riziką, t. y. širdį veikiančius glikozidus). Atsargumo taip pat reikėtų laikytis skiriant CitraFleet pacientams, vartojantiems NVNU arba vaistinius preparatus, kurie skatina sutrikusios antidiurezinio hormono sekrecijos sindromą (angl. syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic hormone, SIADH), pvz., triciklius antidepresantus, selektyvius serotonino pakartotinio įsisavinimo inhibitorius, antipsichozinius vaistinius preparatus ir karbamazepiną, nes šie vaistiniai preparatai gali padidinti vandens sulaikymo ir (arba) elektrolitų pusiausvyros sutrikimo riziką.

4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas
Klinikinių duomenų apie CitraFleet vartojimą nėštumo metu ir toksinį poveikį reprodukcijai nėra. Kadangi pikosulfatas yra vidurius laisvinantis stimuliatorius, saugumo sumetimais nėštumo metu CitraFleet geriau nevartoti.

Žindymas
Duomenų apie CitraFleet vartojimą žindymo laikotarpiu nėra. Tačiau dėl veikliųjų medžiagų farmakokinetinių savybių, galima svarstyti CitraFleet paskyrimą žindančioms moterims.

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus
CitraFleet gali sukelti nuovargį ar galvos svaigimą, tikriausiai dėl dehidratacijos, todėl tai gali turėti nežymų ar vidutinį poveikį gebėjimui vairuoti ar valdyti mechanizmus.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Klinikinių tyrimų metu vartojant natrio pikosulfato ir magnio citrato derinį, dažniausi nepageidaujami reiškiniai buvo susiję su tiesioginiu poveikiu žarnynui (pilvo skausmas ir pykinimas) ir viduriavimo bei dehidratacijos pasekmėmis (miego sutrikimas, burnos džiuvimas, troškulys, galvos skausmas ir nuovargis).
Nepageidaujamo poveikio dažnis pateikiamas toliau pagal MedDRA organų sistemų klases ir tinkamiausius terminus, apibūdinimas taip: labai dažnas (≥ 1/10); dažnas (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10); nedažnas (nuo ≥ 1/1000 iki < 1/100). Dažnio skaičiavimai pagrįsti klinikinių tyrimų analizės duomenimis. Nepageidaujamas poveikis, apie kurį nebuvo pranešta šių klinikinių tyrimų metu, apibūdinamas kaip „Dažnis nežinomas (negali būti apskaičiuotas pagal turimus duomenis)“.

Imuninės sistemos sutrikimai
Dažnis nežinomas: anafilaktoidinė reakcija, padidėjęs jautrumas

Metabolizmo ir mitybos sutrikimai
Dažnis nežinomas: hiponatremija. Dažnis nežinomas: hipokalemija.

Psichikos sutrikimai
Dažnas: miego sutrikimas.

Nervų sistemos sutrikimai
Dažnas: galvos skausmas.
Nedažnas: galvos svaigimas.
Dažnis nežinomas: epilepsija, didieji traukulių priepuoliai (pranc. „grand mal“), traukuliai, sutrikimo būsena.

Kraujagyslių sutrikimai
Nedažnas: ortostatinė hipotenzija

Virškinimo trakto sutrikimai
Labai dažnas: pilvo skausmas.
Dažnas: burnos džiuvimas, pykinimas, pilvo pūtimas, diskomfortas išangėje, proktalgija.
Nedažnas: vėmimas, išmatų nelaikymas.
Dažnis nežinomas: viduriavimas*, vidurių pūtimas.
* Viduriavimas yra pagrindinis klinikinis CitraFleet poveikis.

Odos ir poodinio audinio sutrikimai
Dažnis nežinomas: išbėrimas (įskaitant eriteminį ir makulopapulinį išbėrimą), dilgėlinė, niežėjimas, purpura.

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai
Dažnas: troškulys, nuovargis.
Dažnis nežinomas: skausmas.

Gauta pranešimų apie hiponatremiją su traukuliais arba be jų (žr. 4.4 skyrių). Gauta pranešimų apie epilepsija sergančių pacientų traukulius/didžiuosius traukulių priepuolius be susijusios hiponatremijos (žr. 4.4 ir 4.5 skyrius).

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas
Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas, pastebėtas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros ar farmacijos specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas, tiesiogiai užpildę pranešimo formą internetu Tarnybos Vaistinių preparatų informacinėje sistemoje https://vapris.vvkt.lt/vvkt-web/public/nrvSpecialist arba užpildę Sveikatos priežiūros ar farmacijos specialisto pranešimo apie įtariamą nepageidaujamą reakciją (ĮNR) formą, kuri skelbiama https://www.vvkt.lt/index.php?1399030386, ir atsiųsti elektroniniu paštu (adresu NepageidaujamaR@vvkt.lt).

4.9 Perdozavimas
CitraFleet ar panašių natrio pikosulfato ir magnio citrato derinių perdozavimo atvejų nepastebėta. Tačiau dėl CitraFleet veikimo mechanizmo jo perdozavimas gali sukelti stiprų viduriavimą ir skysčių bei elektrolitų netekimą. Dehidratacija taip pat gali sukelti ortostatinę hipotenziją ir galvos svaigimą. Jei reikia, dehidrataciją ir elektrolitų pusiausvyros sutrikimus reikia koreguoti skysčiais ir elektrolitais.

5.FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – tiesioginio poveikio vidurius laisvinantis preparatas, ATC kodas – A06A B58.
Veikliosios CitraFleet sudedamosios dalys yra natrio pikosulfatas, stimuliuojantis katarinis vaistinis preparatas, kuris yra lokaliai aktyvus gaubtinėje žarnoje, ir magnio citratas, kuris veikia kaip osmosinis vidurius laisvinantis vaistinis preparatas, išlaikantis drėgmę gaubtinėje žarnoje. Jo veikimas – tai stiprus „išplovimo“ efektas kartu su peristaltine stimuliacija, skirta žarnynui išvalyti prieš rentgenografiją, kolonoskopiją ar operaciją. Produktas neskirtas vartoti kaip įprastas vidurius laisvinantis vaistinis preparatas.

Atliekant atsitiktinių imčių, daugiacentrį, tyrėjams koduotą tyrimą su suaugusiaisiais, buvo lyginamas žarnyno valymas prieš kolonoskopiją, naudojant dvi skirtingas CitraFleet dozavimo tvarkas, su „Klean-Prep“ (kiekviename paketėlyje yra 59 g polietilenglikolio 3350, 5,685 g bevandenio natrio sulfato, 1,685 g natrio bikarbonato, 1,465 g natrio chlorido ir 0,7425 g kalio chlorido; ištirpinama 1 litre vandens). Gydymo tvarkos grupės buvo šios: CitraFleet vartojimas vėlyvu metu dieną prieš procedūrą (2 paketėliai, popietę ir vakare su 5 valandų intervalu, dieną prieš kolonoskopiją, n = 229); „Klean-Prep“ vartojimas vėlyvu metu dieną prieš procedūrą (4 paketėliai vartojami popietę ir vakare, dieną prieš kolonoskopiją, n = 227); „CitraFleet“ vartojimas procedūros dieną iš ryto (2 paketėliai 3 valandų intervalu ryte prieš kolonoskopiją, n = 56). Žarnyno valymas buvo vertinamas pagal kategorijas (puikus, geras, patenkinamas ir prastas). Geras / puikus valymo rezultatas buvo pastebėtas 68,1 % pacientų, kurie vartojo „CitraFleet“ vėlyvu metu dieną prieš procedūrą (rezultatai statistiškai nesiskyrė nuo „Klean-Prep“), o kur kas didesnė pacientų dalis (palyginti su vėlyvo vartojimo tvarka dieną prieš procedūrą (p < 0,05)) gerai / puikiai įvertimo valymo rezultatus taikant rytinio „CitraFleet“ vartojimo tvarką. Nustatyta, kad abi „CitraFleet“ vartojimo tvarkos pacientams buvo kur kas patogesnės nei „Klean-Prep“ (p < 0,001). Visos gydymo tvarkos buvo gerai toleruojamos, tik 2,2 % pacientų, kurie vartojo CitraFleet vėlyvu metu dieną prieš procedūrą, pasireiškė nepageidaujamos reakcijos į vaistinį preparatą. Sunkių nepageidaujamų reakcijų į vaistinį preparatą nenustatyta.

Atliekant atsitiktinių imčių, daugiacentrį, tyrėjams koduotą tyrimą su suaugusiaisiais, žarnyno valymo prieš kolonoskopiją rezultatai buvo lyginami naudojant dvi skirtingas gydymo su CitraFleet tvarkas: padalytą dozę (vartojant 1 paketėlį vakare prieš kolonoskopiją, o kitą paketėlį ryte prieš kolonoskopiją, n = 159); vaistinio preparato vartojimą ankstyvu metu dieną prieš procedūrą (vartojant 1 paketėlį prieš 08:00 val. dieną prieš kolonoskopiją, o kitą paketėlį po 6–8 valandų, n = 156). Žarnyno valymas buvo vertinamas pagal kategorijas (puikus, geras, patenkinamas ir prastas). Žymiai didesnei daliai pacientų, gydytų pagal padalintų dozių tvarką, žarnyno valymo rezultatas buvo geras / puikus (79,9 %, palyginti su 30,8 % vaistinį preparatą vartojant ankstyvu metu dieną prieš procedūrą p < 0,0001). Daugiau kaip 93 % pacientų abiejose grupėse gydymo tvarką įvertino kaip „lengvą“ arba „labai lengvą“. Abi vaistinių preparatų vartojimo tvarkos buvo gerai toleruojamos: atitinkamai abiejose grupėse 1,9 % ir 2,5 % pacientų pasireiškė nepageidaujamos reakcijos į vaistinį preparatą, vartojant jį padalytomis dozėmis ir ankstyvu metu dieną prieš procedūrą. Didesniam skaičiui pacientų, vartojusių vaistinį preparatą padalytomis dozėmis, nei vartojusių vaistinį preparatą ankstyvu metu dieną prieš procedūrą, pasireiškė pykinimas (23,3 %, palyginti su 13,5 %) ir bendras fizinis diskomfortas (29,6 %, palyginti su 17,3 %), o didesniam skaičiui pacientų, vartojusių vaistinį preparatą ankstyvu metu dieną prieš procedūrą, pasireiškė alkis (46,2 %, palyginti su 32,1 %, vartojusių vaistinį preparatą padalytomis dozėmis). Sunkių nepageidaujamų reakcijų į vaistinį preparatą nenustatyta. Apskritai elektrolitų kiekio ir kitų laboratorinių tyrimų rodmenų pokyčiai abiejose grupėse buvo nedideli.

5.2 Farmakokinetinės savybės
Abu aktyvieji komponentai yra lokaliai aktyvūs storojoje žarnoje ir nė vienas iš jų nėra įsisavinamas jokiais aptinkamais kiekiais.
Pacientų su smarkiai sutrikusia inkstų funkcija atveju gali pasireikšti magnio kaupimasis plazmoje.

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys
Prenatalinio vystymosi tyrimai su žiurkėmis ir triušiais neparodė jokio teratogeninio poveikio, duodant geriamojo natrio pikosulfato iki 100 mg/kg per parą, tačiau embriotoksinis poveikis buvo stebėtas tiriant poveikį abiejų rūšių gyvūnams duodant tokias dozes. Žiurkėms duodant 10 mg/kg paros dozę vėlyvojo nėštumo (vaisiaus vystymosi) stadijoje ir laktacijos metu, sumažėjo jauniklio kūno svoris ir išgyvenimo tikimybė. Geriamosios natrio pikosulfato dozės iki 100 mg/kg neturėjo poveikio patelių ir patinėlių vaisingumui.

6.FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Kalio-vandenilio karbonatas.
Sacharino natrio druska.
Citrinų skonio medžiaga (citrinų skonio medžiaga, maltodekstrinas, tokoferolis E307).

6.2 Nesuderinamumas
Duomenys nebūtini.

6.3 Tinkamumo laikas
Neatidaryti paketėliai: 30 mėnesių.
Paruoštą tirpalą suvartoti nedelsiant.

6.4 Specialios laikymo sąlygos
Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

6.5 Talpyklės pobūdis ir jos turinys
Milteliai geriamajam tirpalui tiekiami vienadoziuose paketėliuose. Pakuotėje yra 2, 50, 50 (25×2), 100, 100 (50×2), 200, 200 (100×2), 500, 500 (250×2), 1000 paketėlių arba 50 ir 50 (25×2) paketėlių (pakuotė ligoninei). Paketėlius sudaro balti kristaliniai milteliai po vieną 15,08 g dozę. Paketėlis yra sudarytas iš poliesterio sluoksnio, tarpinio aliuminio sluoksnio ir vidinio polietileno sluoksnio.
Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti
Tirpinimo nurodymai:
Vieno paketėlio turinį ištirpinkite puodelyje vandens (maždaug 150 ml). Gautas tirpalas atrodo drumstas. Pamaišykite 2–3 minutes ir išgerkite tirpalą. Jei jis įkaista, palaukite, kol pakankamai atvės, kad galėtumėte išgerti.

7.REGISTRUOTOJAS

Casen Recordati, S.L.
Autovía de Logroño Km 13,300
50180 Utebo – Zaragoza
Ispanija

8.REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI)

LT/1/21/4826/001 – N2
LT/1/21/4826/002 – N50
LT/1/21/4826/003 – N50 (25×2)
LT/1/21/4826/004 – N100
LT/1/21/4826/005 – N100 (50×2)
LT/1/21/4826/006 – N200
LT/1/21/4826/007 – N200 (100×2)
LT/1/21/4826/008 – N500
LT/1/21/4826/009 – N500 (250×2)
LT/1/21/4826/010 – N1000
LT/1/21/4826/011 – N50 (gydymo įstaigoms)
LT/1/21/4826/012 – N50 (25×2) (gydymo įstaigoms)

9.REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA

Registravimo data 2021 m. spalio 8 d.
Paskutinio perregistravimo data 2022 m. rugsėjo 9 d.

10.TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2022 m. rugsėjo 9 d.

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje http://www.vvkt.lt